вирішення наших спільних питань в області охорони довкілля

Проблема утилізації побутових відходів сьогодні уже набула не лише національного,а і міжнародного значення.
На прикладі Закарпаття можна побачити,як порушення екологічних норм в одній країні, автоматично завдає шкоди іншим.
Декілька днів тому ,після рясних дощів в Карпатах ,побутове сміття із стихійних звалищ в Україні попливло в Тису,а далі в Румунію і Угорщину.
Звісно,що мешканці цих країн і їх уряди дуже незадоволені таким станом речей,але самостійно вони аж ніяк не можуть впоратись з цією проблемою.
Тут потрібна кооперація усіх країн регіону і робити це потрібно не на місцевому,а як мінімум на міждержавному рівні.
Хоча тут можуть виникати певні труднощі.
В рамках нинішньоі системи міжнародних відносин і права запропонувати якісь більш-менш дієві і ефективні механізми взаємодії практично неможливо.
В сучасному міжнародному праві державний суверенітет країн не обмежується якимись наддержавними органами .Тут не існує ,так як в національних правових системах, інститутів примусу і виконання ,чи не виконання ,норм міжнародного права залежить виключно від доброї волі суверенних держав ,які є учасниками тих чи інших міжнародно-правових відносин.
Ті юридичні механізми і інструменти,які існують на сьогоднішній день,є занадто громіздкими,складними і неефективними.
Разом з тим проблема забруднення навколишнього середовища і екологічної безпеки з кожним роком збільшується і уже несе загрозу не лише окремим країнам і регіонам ,а і усьому людству.
Для її вирішення потрібно об’єднувати зусилля усіх краін і створювати нові і більш ефективні механізми правового регулювання міжнародних відносин.
І це стосується не лише вирішення наших спільних питань в області охорони довкілля і забезпечення екологічної безпеки людства .
Змінювати підходи і принципи потрібно і у вирішенні інших проблем міжнародного права,що створюють перешкоди на шляху розвитку справедливих,рівноправних і взаємовигідних міжнародних і міждержавних відносин.
Олег Березюк, директор Інституту глобальної політики і права

рек

цікаве